O nás

…ARCHITEKTURA ZAČÍNÁ TAM, KDE SE KLADOU DVĚ CIHLY PEČLIVĚ NA SEBE. …

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Naše firma zabezpečuje komplexní činnosti ve stavebnictví. Projekční a inženýrskou činnost na všech stupních investiční výstavby.

Dále nabízíme
 • průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
 • energetický štítek obálky budouvy
 • expertní činnost v energetice
 • zpracování projektů k dotačnímu programu zelená úsporám
 • zpracování projektů k dotačnímu programu nová zelená úsporám
 • projektování nízkoenergetických staveb

Revitalizace býv. areálu kamenoprůmyslu

 • Lokalita

  Zlaté Hory

 • Stav

  studie 2021

 • Autor

  František Zajíček, Veronika Zahrádková

 • Zpracovali

  Veronika Zahrádková, Petra Zajíčková

Areál se nachází na bývalých pozemcích provozovny rodiny Ferstrových. Kamenická rodina Ferstrových zde žila do konce druhé světové války. Význam a značka firmy přesahovaly hranice České republiky. Výrobky této firmy najdeme v celé předválečné Evropě.
Demolicí haly, postavené už v socialistickém období, se nám naskýtá možnost vyřešit mnoho zatím nenaplněných potřeb města. Současně tato úprava navazuje na plánovanou úpravu zahradní části hotelu Praděd Thamm a okolí Ferstrovy vily. Dále v konečném řešení by byl také upraven lesopark nad Ferstovou vilou a hotelem, pod kaplí Sv.Rocha. Z kaple sv.Rocha uvažujeme vytvořit první a zatím jediný památník Rakousko-pruských válek, které tvoří významnou historii tohoto kraje.
Máme představu řešení komunitního obecního domu, tzv.: „Ferstrovy síně“.  Bude to krytý prostor s kamennými sloupy a kamennou stěnou. „Ferstrova síň“ bude prostorem pro různé aktivity, které nelze provádět pod otevřeným nebem. Počínaje výstavami, konče karnevaly. V rámci řešení statické dopravy by prostor disponoval přiměřeným množstvím parkovacích stání. Součástí objektu by byly šatny a sociální zařízení v přízemí jak pro kluziště, tak případně i pro přilehlé skateboardové hřiště. Na otevřený sál v přízemí navazuje i venkovní prostor s podiem.  Součástí otevřeného sálu v přízemí by byla i kavárna s výtahem do podkroví. V podkroví se nachází prostor pro spolkové a kulturní akce a sklady různých spolků, které by prostor využívaly. Dále se v podkroví nachází sociální zařízení pro velké akce, které se budou v areálu konat. Objekt bude uzavíratelný spouštěcími stěnami se závažím – viz. okna salonku hotelu Praděd Thamm.
Část území by byla trvale přístupná, bez jakéhokoli omezení, část by se uzavírala na noc a část by byla uzavíratelná pro potřeby kulturních akcí apod.  Území s omezený provozem bude řešeno s ohledem na ochranu proti vandalismu – živé ploty apod.