O nás

…ARCHITEKTURA ZAČÍNÁ TAM, KDE SE KLADOU DVĚ CIHLY PEČLIVĚ NA SEBE. …

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Naše firma zabezpečuje komplexní činnosti ve stavebnictví. Projekční a inženýrskou činnost na všech stupních investiční výstavby.

Dále nabízíme
  • průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
  • energetický štítek obálky budouvy
  • expertní činnost v energetice
  • zpracování projektů k dotačnímu programu zelená úsporám
  • zpracování projektů k dotačnímu programu nová zelená úsporám
  • projektování nízkoenergetických staveb

NAŠE FILOSOFIE

"Snažíme se, pokud je to možné, při projektování vycházet co nejvíce vstříc požadavkům investora. Necháváme ho nashromáždit materiály a podklady ke stavbám a řešením, které se mu líbí, abychom ho pochopili a poznali jeho vkus. To mluvím ale o jednotlivcích. Pokud je investorem skupina, snažíme se je dovést ke sdělení a popsání všech požadavků, které nám postupně sdělují. Teprve s ucelenými informacemi začínáme pracovat. Snažíme se projektovat jednoduše, s využitím místních možností, materiálů, případně řemesel i místní tradice. Máme snahu vrátit architekturu přírodě a člověku. Naše snaha je vždy respektovat místo, do kterého vnášíme naše novotvary a ty přizpůsobit měřítku daného prostředí. Zdůrazňuji ale, že mluvím o kvalitním prostředí a kvalitní krajině. Jinými slovy, pokud něco nahrazujeme a doplňujeme, tak vždy jen ve vyšší kvalitě, než byla původní. Naše architektura vychází ze zdánlivě zapomenutých archetypů a pomocí nich ji vytváříme. Snažíme se vytvářet architekturu regionální, ve smyslu „genia loci“ daného místa. Nadnárodní ismy, jsou nám myšlenkově vzdálené a cizí."
František Zajíček

TÝM

František Zajíček

Inženýr, architekt

Jiří Zapletal

Stavař

Veronika Zahrádková

Architektka

Petra Zajíčková

Architektka

SPOLUPRÁCE

Děkujeme všem, kteří byli v minulosti členy ateliéru:

Položka

Položka

Položka

Položka

Položka

Položka

Položka

Položka

Položka

Položka

Položka

Položka

NOVINKY

NAPSALI O NÁS