O nás

…ARCHITEKTURA ZAČÍNÁ TAM, KDE SE KLADOU DVĚ CIHLY PEČLIVĚ NA SEBE. …

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Naše firma zabezpečuje komplexní činnosti ve stavebnictví. Projekční a inženýrskou činnost na všech stupních investiční výstavby.

Dále nabízíme
  • průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
  • energetický štítek obálky budouvy
  • expertní činnost v energetice
  • zpracování projektů k dotačnímu programu zelená úsporám
  • zpracování projektů k dotačnímu programu nová zelená úsporám
  • projektování nízkoenergetických staveb

ATELIÉR

Naše filosofie

"Snažíme se, pokud je to možné, při projektování vycházet co nejvíce vstříc požadavkům investora. Necháváme ho nashromáždit materiály a podklady ke stavbám a řešením, které se mu líbí, abychom ho pochopili a poznali jeho vkus. To mluvím ale o jednotlivcích. Pokud je investorem skupina, snažíme se je dovést ke sdělení a popsání všech požadavků, které nám postupně sdělují. Teprve s ucelenými informacemi začínáme pracovat. Snažíme se projektovat jednoduše, s využitím místních možností, materiálů, případně řemesel i místní tradice. Máme snahu vrátit architekturu přírodě a člověku. Naše snaha je vždy respektovat místo, do kterého vnášíme naše novotvary a ty přizpůsobit měřítku daného prostředí. Zdůrazňuji ale, že mluvím o kvalitním prostředí a kvalitní krajině. Jinými slovy, pokud něco nahrazujeme a doplňujeme, tak vždy jen ve vyšší kvalitě, než byla původní. Naše architektura vychází ze zdánlivě zapomenutých archetypů a pomocí nich ji vytváříme. Snažíme se vytvářet architekturu regionální, ve smyslu „genia loci“ daného místa. Nadnárodní ismy, jsou nám myšlenkově vzdálené a cizí."
František Zajíček

TÝM

František Zajíček

navrhování staveb, architektura, energetika

Jiří Zapletal

projektování staveb, inženýrská činnost

Veronika Zahrádková

architektura, krajinotvorba, BIM

Petra Zajíčková

navrhování staveb, architektura, BIM

Kateryna Posylkina

architektura, BIM

SPOLUPRÁCE

Děkujeme všem, kteří byli v minulosti členy ateliéru:

Luboš Hejtmánek

Václava Ferencová

Iva Sotolářová

Tomáš Krejčí

Gerald Cohl

 

Antonín Novák

Zdeňka Zlatušková

Hana Stráníková

Milena Pechová

Michaela Vybíralová

NOVINKY

NAPSALI O NÁS