O nás

…ARCHITEKTURA ZAČÍNÁ TAM, KDE SE KLADOU DVĚ CIHLY PEČLIVĚ NA SEBE. …

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Naše firma zabezpečuje komplexní činnosti ve stavebnictví. Projekční a inženýrskou činnost na všech stupních investiční výstavby.

Dále nabízíme
  • průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
  • energetický štítek obálky budouvy
  • expertní činnost v energetice
  • zpracování projektů k dotačnímu programu zelená úsporám
  • zpracování projektů k dotačnímu programu nová zelená úsporám
  • projektování nízkoenergetických staveb
logo modra upravene

architektura

Ateliér COOP-ARCH byl založen v roce 1985 a má bohaté zkušenosti s architektonickými projekty různých měřítek, jejich vývojem a zpracováním. Provádíme všechny druhy architektonických zakázek od rodinných domů přes hotely a jiné občanské stavby po návrhy či úpravy veřejných prostorů či sakrálních staveb. Dle velikosti projektu spolupracujeme s dalšími architekty, inženýry a specialisty. Žádný projekt tak není příliš malý ani příliš velký.

Nabízíme účast na všech fázích projektu – od konceptu, studie přes jednotlivé fáze potřebných dokumentací (pro uzemni řízení, stavební povolení, pro realizaci stavby aj.). Naším cílem je zlepšování kvality prostředí v němž žijeme, právě skrze architekturu. Věříme, že spolupráce s klienty je zásadní, stejně jako jejich potřeby, životní prostředí, ekonomická situace/rozpočet a předpisy. Kvalita architektonického návrhu a realizace spočívá v profesionálním a koherentním způsobu vedení projektů. Naši klienti jsou plně informováni o všech aktuálních aspektech projektu v jeho jednotlivých fázích.

Krajinářská architektura

V přístupu k zahradám i jiným krajinářským zadáním je pro nás zásadní funkčnost celku, kdy se obývaný prostor rozšiřuje do exteriéru. Máme možnost se přiblížit přírodě a stát se její součástí.

Kombinace pevných konstrukcí a vegetace v souladu s konkrétním prostředím jsou pak rovnocennými částmi a základem genia loci. Všechny objekty a prvky navrhujeme s ohledem na lokalitu a její podmínky. Výběrem kvalitních a pravdivých materiálů počínaje a sortimentem vegetačního materiálu z vhodných – ideálně krajových – odrůd konče.

Vše živé a proměnlivé je pro nás v kompozici prostoru výzvou. Vždy se budeme učit od přírody a jejích dokonalých systémů a koloběhů. Uskutečnění snu a naplnění představy investora je i v této oblasti naším posláním.

Interiérový design

Naše služby v oblasti interiérového designu sahají od tvorby interiéru jako integrální součásti našich projektů až po úpravy již navržených objektů – zejména rekonstrukce interiérů sakrálních staveb. 

Materiály a světlo vnímáme jako důležité prvky, které nám umožňují vytvářet příjemnou a harmonickou atmosféru. Snažíme se co nejvíce využívat místní a udržitelné materiály příjemné pro člověka. 

Naším cílem je naplnit všechny požadované potřeby našich klientů při současném respektování podstaty každého prostoru, jeho funkce a charakteru. 

Provádíme

Ateliér COOP-ARCH zabezpečuje komplexní činnosti ve stavebnictví. Máme rozsáhlé zkušenosti s projekční a inženýrskou činností na všech stupních investiční výstavby.

Projektový management

Koordinujeme, organizujeme a řídíme všechny fáze projektu od ověření jeho koncepce, přes konstrukci až po předání klíčů majiteli. Dále provádíme finanční studii, která je zaměřena na ekonomické aspekty projektu a nabízíme kvalitní dohled nad konečnými detaily.

Komunikujeme s ostatními zúčastněnými stranami a správními orgány a rovněž zajišťujeme, aby stavitelé, dodavatelé a pracovníci zapojení do každého projektu přísně dodržovali stanovené termíny. Abychom klienty mohli kdykoli informovat o stavu jejich projektu, pravidelně s nimi komunikujeme a informujeme je o všech fázích procesu. Díky komunikaci a rozhodování spolu s klientem od počáteční fáze projektu je celý proces zefektivněn, a proto jsou zkráceny časy a náklady na provedení.

 

Autorský a technický dozor investora

Provádíme autorský a technický dozor investora pozemních a inženýrských staveb. Tato činnost zahrnuje komplex činností, ve všech jednotlivých fázích uskutečňování stavebního projektu, od investorského záměru, přes všechny stupně projektových prací, přes výběr dodavatele až po součinnost s investorem po ukončení realizace díla. Neobsahuje jen jednání s úřady, zajištění stavebního a jiných povolení, ale kompletní servis ve vztahu ke všem subjektům po dobu realizace Vašeho projektu. Zajišťujeme veškeré průzkumy, posudky, hlukové a jiné studie, různá variantní řešení v požadovaném ekonomickém rámci. Architekt není jen povinnou právní osobou, je ve skutečnosti spojencem, který zajišťuje kvalitu projektu.

Technická podpora

· Technické poradenství k nemovitosti při definování požadavků projektu
· Stavebně-technické průzkumy
· Projekty stávajících stavů budov a vypracování technické dokumentace, pasportizace objektů
· Studie proveditelnosti a srovnání s možnými alternativami
· Projekční činnost pro územní řízení, stavební řízení a realizační projekty
 
· Energetika staveb
– Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
– Energetický štítek obálky budovy
– Zpracování projektů k dotačnímu programu zelená úsporám
– Expertní činnost v oblasti spotřeby a úspor energie
– Specializované energetické studie a posudky
– Projekty pasivních domů
· Tepelná technika staveb
– Výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla
– Výpočet tepelných ztrát objektu
– Posouzení tepelné stability
· Spolupráce při realizaci staveb
· Správa veškeré relevantní dokumentace