O nás

…ARCHITEKTURA ZAČÍNÁ TAM, KDE SE KLADOU DVĚ CIHLY PEČLIVĚ NA SEBE. …

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Naše firma zabezpečuje komplexní činnosti ve stavebnictví. Projekční a inženýrskou činnost na všech stupních investiční výstavby.

Dále nabízíme
  • průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
  • energetický štítek obálky budouvy
  • expertní činnost v energetice
  • zpracování projektů k dotačnímu programu zelená úsporám
  • zpracování projektů k dotačnímu programu nová zelená úsporám
  • projektování nízkoenergetických staveb

architektura

Ateliér COOP-ARCH byl založen v roce 1985 a má bohaté zkušenosti s architektonickými projekty různých měřítek, jejich vývojem a zpracováním. Provádíme všechny druhy architektonických zakázek od rodinných domů přes hotely a jiné občanské stavby po návrhy či úpravy veřejných prostorů či sakrálních staveb. Dle velikosti projektu spolupracujeme s dalšími architekty, inženýry a specialisty. Žádný projekt tak není příliš malý ani příliš velký.


Nabízíme účast na všech fázích projektu – od konceptu, studie přes jednotlivé fáze potřebných dokumentací (pro uzemni řízení, stavební povolení, pro realizaci stavby aj.). Naším cílem je zlepšování kvality prostředí v němž žijeme, právě skrze architekturu. Věříme, že spolupráce s klienty je zásadní, stejně jako jejich potřeby, životní prostředí, ekonomická situace/rozpočet a předpisy. Kvalita architektonického návrhu a realizace spočívá v profesionálním a koherentním způsobu vedení projektů. Naši klienti jsou plně informováni o všech aktuálních aspektech projektu v jeho jednotlivých fázích.

Krajinářská architektura

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Interiérový design

Naše služby v oblasti interiérového designu sahají od tvorby interiéru jako integrální součásti našich projektů až po úpravy již navržených objektů – zejména rekonstrukce interiérů sakrálních staveb. 

Materiály a světlo vnímáme jako důležité prvky, které nám umožňují vytvářet příjemnou a harmonickou atmosféru. Snažíme se co nejvíce využívat místní a udržitelné materiály příjemné pro člověka. 

Naším cílem je naplnit všechny požadované potřeby našich klientů při současném respektování podstaty každého prostoru, jeho funkce a charakteru. 

Provádíme

Ateliér COOP-ARCH zabezpečuje komplexní činnosti ve stavebnictví. Máme rozsáhlé zkušenosti s projekční a inženýrskou činností na všech stupních investiční výstavby.

Projektový management

Koordinujeme, organizujeme a řídíme všechny fáze projektu od ověření jeho koncepce, přes konstrukci až po předání klíčů majiteli. Dále provádíme finanční studii, která je zaměřena na ekonomické aspekty projektu a nabízíme kvalitní dohled nad konečnými detaily.

Komunikujeme s ostatními zúčastněnými stranami a správními orgány a rovněž zajišťujeme, aby stavitelé, dodavatelé a pracovníci zapojení do každého projektu přísně dodržovali stanovené termíny. Abychom klienty mohli kdykoli informovat o stavu jejich projektu, pravidelně s nimi komunikujeme a informujeme je o všech fázích procesu. Díky komunikaci a rozhodování spolu s klientem od počáteční fáze projektu je celý proces zefektivněn, a proto jsou zkráceny časy a náklady na provedení.

 

Autorský a technický dozor investora

Provádíme autorský a technický dozor investora pozemních a inženýrských staveb. Tato činnost zahrnuje komplex činností, ve všech jednotlivých fázích uskutečňování stavebního projektu, od investorského záměru, přes všechny stupně projektových prací, přes výběr dodavatele až po součinnost s investorem po ukončení realizace díla. Neobsahuje jen jednání s úřady, zajištění stavebního a jiných povolení, ale kompletní servis ve vztahu ke všem subjektům po dobu realizace Vašeho projektu. Zajišťujeme veškeré průzkumy, posudky, hlukové a jiné studie, různá variantní řešení v požadovaném ekonomickém rámci. Architekt není jen povinnou právní osobou, je ve skutečnosti spojencem, který zajišťuje kvalitu projektu.

Technická podpora

· Technické poradenství k nemovitosti při definování požadavků projektu
· Stavebně-technické průzkumy
· Projekty stávajících stavů budov a vypracování technické dokumentace, pasportizace objektů
· Studie proveditelnosti a srovnání s možnými alternativami
· Projekční činnost pro územní řízení, stavební řízení a realizační projekty
 
· Energetika staveb
– Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
– Energetický štítek obálky budovy
– Zpracování projektů k dotačnímu programu zelená úsporám
– Expertní činnost v oblasti spotřeby a úspor energie
– Specializované energetické studie a posudky
– Projekty pasivních domů
· Tepelná technika staveb
– Výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla
– Výpočet tepelných ztrát objektu
– Posouzení tepelné stability
· Spolupráce při realizaci staveb
· Správa veškeré relevantní dokumentace