O nás

…ARCHITEKTURA ZAČÍNÁ TAM, KDE SE KLADOU DVĚ CIHLY PEČLIVĚ NA SEBE. …

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Naše firma zabezpečuje komplexní činnosti ve stavebnictví. Projekční a inženýrskou činnost na všech stupních investiční výstavby.

Dále nabízíme
 • průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
 • energetický štítek obálky budouvy
 • expertní činnost v energetice
 • zpracování projektů k dotačnímu programu zelená úsporám
 • zpracování projektů k dotačnímu programu nová zelená úsporám
 • projektování nízkoenergetických staveb

Kostel sv. Ludmily

 • Lokalita

  Suchá Loz

 • Stav

  realizace 1994 - 1997

 • Autoři

  František Zajíček

 • Zpracovali

  Luboš Hejtmánek, Bedřich Janíček, František Malina, František Zajíček

Novostavba kostela je určena pro plánovanou kapacitu cca 300 osob v chrámové lodi. Hmotové členění navazuje na tradiční členění hmot typické pro venkovské kostely na Moravě. Pouze podlouhlá chrámová loď je změněna na kruhovou, aby vyhovovala nové liturgii. Technicky je stavba zastřešením kruhového půdorysu sedlovou střechou. Zatížení od plných vazeb je přenášeno atypickými sloupy. Prostor chrámové lodi je otevřen až do střešní roviny, kde konstrukce krovu tvoří výraznou a charakteristickou součást interiéru. Ke kruhové centrální lodi jsou přičleněny další prostory. V zadní části je umístěna věž se zvonicí. V přízemí věže se nachází sakristie, vstup na věž, sociální zařízení a šatna pro kněze. V prvním patře věže pak sklad pro kostel. Ve vstupní části je vlevo umístěna místnost pro matky s dětmi s malým sociálním zařízením, dále zpovědní místnost a vstup na kůr. Vpravo od vstupních dveří je uvažována chodba se sociálním zařízením pro návštěvníky kostela a dále učebna. Zdivo kostela je omítnuto vápennou omítkou, dřevěné a truhlářské konstrukce a výrobky jsou mořeny. Klempířské prvky jsou měděné, střecha pokryta asfaltovým šindelem barvy břidlice. Přístup do budovy kostela je z malého intimního prostranství, kde bude umístěn kamenný sloup.