O nás

…ARCHITEKTURA ZAČÍNÁ TAM, KDE SE KLADOU DVĚ CIHLY PEČLIVĚ NA SEBE. …

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Naše firma zabezpečuje komplexní činnosti ve stavebnictví. Projekční a inženýrskou činnost na všech stupních investiční výstavby.

Dále nabízíme
 • průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
 • energetický štítek obálky budouvy
 • expertní činnost v energetice
 • zpracování projektů k dotačnímu programu zelená úsporám
 • zpracování projektů k dotačnímu programu nová zelená úsporám
 • projektování nízkoenergetických staveb

Kostel sv. Václava

 • Lokalita

  Václavovice

 • Stav

  realizace 1998 - 2001

 • Autoři

  Tomáš Černoušek, František Zajíček

 • Zpracovali

  Luboš Hejtmánek, František Zajíček

Objednatelem projektu je Nadace pro výstavbu římskokatolického kostela ve Václavovicích, pan Kaloč Drahomír. Provozovatel a uživatel bude Římskokatolický farní úřad v Šenově. Kostel ve Václavovicích umožní provádění bohoslužeb v důstojném prostředí. V novostavbě
kostela je možno umístit až 100 míst k sezení a asi 70 míst k stání (v těchto údajích není započítána kapacita kůru). Samozřejmě je možné snížení2kapacity sezení a tím zvýšení kapacity pro stojící (lm² v přepočtu 3 osoby). Založení stavby kostela je navrženo ve dvou úrovních, které také půdorysně dělí celou stavbu na část kostela a část věže. Součástí projektu je i úprava okolí kostela (dlažba zpevněných ploch, parkoviště, terénní úpravy). Situační umístění kaple je v severní části obce na volném prostranství, v blízkosti okresní komunikace III/4701 Václavovická. Kostel se nachází na mírně svažitém pozemku v jehož jižním okraji vede místní komunikace Kulův Důl. Tímto je kostel a jeho blízké okolí napojen na komunikační a přístupové cesty. Architektura kostela ve Václavovicích vyrůstá na základě důsledně uplatněných liturgických požadavků, na základě vytvoření dokonalého vnitřního prostoru kostela s podmínkou dobrého dispozičního řešení.
Věž vyrůstá z chrámu a tvoří s ním jeden jediný celek dům Boží a dům věřící obce.