O nás

…ARCHITEKTURA ZAČÍNÁ TAM, KDE SE KLADOU DVĚ CIHLY PEČLIVĚ NA SEBE. …

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Naše firma zabezpečuje komplexní činnosti ve stavebnictví. Projekční a inženýrskou činnost na všech stupních investiční výstavby.

Dále nabízíme
 • průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
 • energetický štítek obálky budouvy
 • expertní činnost v energetice
 • zpracování projektů k dotačnímu programu zelená úsporám
 • zpracování projektů k dotačnímu programu nová zelená úsporám
 • projektování nízkoenergetických staveb

Selské náměstí – bytový dům

 • Lokalita

  Olomouc

 • Stav

  studie 2022/2023

 • Autoři

  František Zajíček, Petra Zajíčková

 • Zpracovali

  Petra Zajíčková

Studie bytového domu zpracovává nové využití pozemku v k.ú. Chválkovice. Návrh respektuje urbanisticky cennou zástavbu dané lokality včetně typologie historické struktury výstavby, která je ukázkou přirozeně rostlé hanácké dědiny.

Studie sleduje půdorysnou stopu původní zástavby i její charakter a zachovává rekreační funkci vnitrobloků. Koncepce studie navazuje na urbanistickou strukturu, kdy na hlavní (uliční) objekt se sedlovou střechou (hřeben rovnoběžný s ulicí) navazuje hospodářský dvůr lemovaný dvorním křídlem a uzavřený stodolou.

Objekt sestává ze tří křídel A (uliční trakt), B (boční křídlo) a C (trakt který uzavírá dvůr a odděluje od něj zahradu).

Trakt A je dvoupodlažní, kdy v 1.NP se nachází komerční prostor A1 a byt A2 (3+kk), dále je zde umístěna garáž a technická místnost. Ve 2.NP objektu A se nachází další dva mezonetové byty – byt A3 (3+kk) a byt A4 (5+kk)
a sklad přístupný ze společné chodby.

Trakt B leží podél hranice pozemku a nachází se zde v 1.NP 4 parkovací stání spolu s technickou místností a ve 2.NP jsou situovány dva byty – byt B5 (2+kk) a B6 (2+kk).

Trakt C uzavírá dvůr a odděluje od něj zahradu. Sestává se ze dvou samostatných bytů – byt C7 (4+kk) a byt C8 (5+kk) s vlastními vstupy a garážemi. Na východní straně objektu C se rovněž nachází společné prostory – v 1.NP je to sauna se sprchou, toaletou a sklad, ve 2.NP je to klubovna s venkovním posezením.

Koncepce studie umožňuje využití potenciálu místa v souladu s historickým typem zástavby, typologií budov a respektem ke geniu loci dané chráněné lokality – ochranného pásma kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko.